Generální partneři

Královské město Rakovník

Královské město Rakovník leží 56 km západně od Prahy. Rakovník se nacházel v blízkosti staré obchodní cesty, která se stala ekonomickým centrem oblasti.

5_20231119_200756.png
Navštívit web partnera

Královské město Rakovník

Královské město Rakovník leží 56 km západně od Prahy. Rakovník se nacházel v blízkosti staré obchodní cesty, která se stala ekonomickým centrem oblasti. První zprávy o Rakovníku pocházejí z roku 1119. Tehdy dal údajně panovník Vladislav I. obehnat valy a opevnit jádro města - kostel s nejbližším okolím. Písemně je však poprvé název doložen v roce 1252 jako sídlo krajského soudu. V této době měl funkci tržního městečka a byl pod správním centrem oblasti hradu Křivoklát.

Základ své současné podoby s dlouhým náměstím získalo město zřejmě roku 1300. Ve své nové podobě dostalo město majestát od krále Jana Lucemburského a tím byla potvrzena práva získaná již dříve - právo mílové a právo trhu.

Rakovník držel statut komorního města, ale stále byl závislý na postavení královského hradu Křivoklátu. I přesto mu nadále přibývala další udělená práva. Například právo pečetění červeným voskem, právo užívat vlastní znak, soudit hrdelní zločiny a další. Roku 1471 udělil městu Jiří z Poděbrad právo opevnit se, v roce 1482 byl Rakovníku udělen erb a roku 1588 byl Rakovník povýšen Rudolfem II. na město královské.

Více z historie ZDE.

Současnost

Rakovník je správním, průmyslovým, obchodním a kulturním centrem okresu s řadou historických památek. Jedná se o Pražskou a Vysokou bránu, kostel sv. Bartoloměje, Husovo náměstí, Rabasovu galerii a Okresní muzeum a další.

Zpět na partnery