54_20240704_205341.jpg

Valná hromada 2024

Výkonný výbor SK Rakovník svolává na základě výzvy kontrolní komise valnou hromadu.

Výkonný výbor SK Rakovník svolává na základě výzvy kontrolní komise valnou hromadu.


Valná hromada se bude konat ve čtvrtek 18.7. od 17:30 v aule na Masarykově obchodní akademii. Dorazit může kdokoliv z veřejnosti, všichni jsou srdečně zváni.
Volit mohou pouze členové SK. Pokud nejste členové SK Rakovník, můžete po zaplacení příspěvku 500 Kč se jimi stát. Hráči a trenéři nad 18 let jsou automaticky členy klubu.

Program valné hromady:

1) Projekt Rakovnicko
2) Finanční situace klubu
3) Volby

Detailní program valné hromady:

1) Zahájení + evidence přítomných členů
2) Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Schválení programu VH
4) Prezentace výkonného výboru o činnosti
5) Diskuse k projektu RAKOVNICKO
6) Diskuse k finanční situaci klubu
7) Volba mandátové, volební a návrhové komise
8) Zpráva mandátové a volební komise
9) Odvolání předsedy a členů výkonného výboru
10) Odvolání předsedy a členů kontrolní komise
11) Diskuse k volbám
12) Volba předsedy + členů výkonného výboru
13) Volba předsedy + členů kontrolní komise
14) Schválení projektu RAKOVNICKO
15) Zpráva návrhové komise
16) Diskuze
17) Závěr